Portikus

Tartu Ülikooli peahoonel on silmapaistev portikus

Portikus on hoone peasissekäigu ees paiknev sammaste ja frontooniga hooneosa.

Portikusi EestisRedigeeri