Portikus on hoone peasissekäigu ees paiknev sammaste ja frontooniga hooneosa.

Tartu Ülikooli peahoonel on silmapaistev portikus

Portikusi Eestis muuda