See artikkel on Eesti esimese iseseisvusaja koolist; hilisema kooli kohta vaata Tallinna Politseikool (1993–1997)

Politseikool oli aastail 1925–1940 tegutsenud Eesti politsei õppeasutus asukohaga Tallinnas Lai tänav 48.

Ettepaneku kooli asutamiseks tegi siseminister Karl Einbund Vabariigi Valitsusele pärast detsembrimässu, 20. jaanuaril 1925. Vabariigi Valitsus kinnitas selle ettepaneku 8. aprillil. Kool alustas tegevust 15. aprillil 1925, mida edaspidi tähistati kooli asutamispäevana. Õppetöö algas 3. juunil, kool avati 8. septembril 1925.

Kooli kogu tegevuse vältel, alates 1. märtsist 1925, oli kooli ülem Eduard Mets.

Kooli kõrgema klassi õppetöö[1] kestis 6 (vahel 9) kuud, alamas klassis 4 kuud. Kõrgema klassi lõpetanud määrati tööle konstaablitena või vastavale ametikohale. Vabade kohtade puudusel võeti nad tööle kordnikena või palgata konstaabli abidena. Alama klassi lõpetanud võeti tööle kordnikena.

Aastail 1925–1940 lõpetas alama klassi neljateistkümnes lennus kokku 598 lõpetanut. Kõrgema klassi lõpetasid aastail 1925–1940 534 õpilast ja 183 eksterni. Kokku lõpetas alama ja kõrgema klassi 1315 isikut, kuid osa alama klassi lõpetanuid õppis kõrgemas klassis edasi, seetõttu on kooli lõpetajate tegelik arv väiksem kui 1315.[2]

Politseikooli ametnikud

muuda

Viited

muuda
  1. Wabariigi Walitsuse poolt 8. aprillil 1925 a. wälis-, kriminaal- ja kaitsepolitsei ühendamise ajutise seaduse („R. T." nr. 68 – 1924 a.) § 2 põhjal wastu wõetud Politseikooli ajutine korraldus., Riigi Teataja, nr. 61-62, 17 aprill 1925
  2. Mai Krikk. Eesti politsei loomine ja areng 1918–1940. Olion, Tallinn, 2001, lk. 185.
  3. Ametist vabastamist politsei ametkonnas, Järva Teataja (1926-1944), nr. 89, 2 august 1940

Välislingid

muuda