Poliitiline spekter

Poliitiline spekter on erinevate poliitiliste positsioonide visuaalne võrdlemise süsteem, kus eri seisukohad paigutatakse koordinaatteljestikule.

Vasak-parem süsteem

muuda

Moodsas läänamaailmas on üheks levinumaks poliitilise spektri väljendamise süsteemiks vasak-parem süsteem. Vasakule poole jäävad sotsialism ja kommunism ning paremale poole konservatism ja fašism. Vabale turumajandusele orienteeritud jäävad tavaliselt paremtsentrisse ning uusliberalism ehk sotsiaalne liberaalsus keskele ja mõnikord konservatiivide vaatepunktist vaadatuna ka vasaktsentrisse. Kristlik demokraatia võib olla keskel, kas vasakul või paremal, oleneb riigist. Vasak-parem süsteem tuli kasutusele alates Prantsuse revolutsioonist, kui veel eriti radikaalseid kommuniste vasakul ja -fašiste paremal ei olnud olemaski ning siis defineeriti vasak- ning parempoolsus hoopis läbi suhtumise traditsionaalsesse monarhistlikku valitsusse ja vabaturumajanduse pooldajad olid vasakul, nüüdseks on nad pigem paremal pool. Samuti on selles süsteemis erinevused riigiti ja kultuuriti.

Erinevaid vasak-parem teljestiku interpretatsioone

muuda

Teljestikule võib hindamiseks panna erinevaid põhimõtteid, mida on võimalik omavahel vastandada. Samuti võib kasutada ka näiteks nelja erinevat põhimõtet, et nende järgi teljestikul nii vasakule-paremale, kui ka üles-alla liigitada.

  • Võimaluste võrdsus (vasak) versus võrdsed õigused (parem).
  • Rikkuse ja sissetulekute ümberjaotus (vasak) või vaba turu toimimisest tingitud ebavõrdsusega nõustumine (parem).
  • Kas valitsuse poliitika peaks olema sekkuv (vasak) või laissez-faire (parem).
  • Erinevate elustiilide valiku toetamine (vasak) või traditsiooniliste väärtushinnangute toetamine (parem).
  • Kas riigi prioriteet on võrdsus (vasak) või vabadus (parem). Mõlemad pooled räägivad nii võrdsusest kui vabadusest - aga nad tõlgendavad neid põhimõtteid erinevalt.
  • Kas inimloomus on kujundatav (vasak) või kaasasündinud (parem).
  • Kas riik peaks olema kirikust eraldatud (vasak) või religioosne (parem).
  • Kollektivism (vasak) versus individualism (parem).
  • Internationalism (vasak) või rahvuslus (parem).

Vaata ka

muuda