Ava peamenüü

Plagioklassporfüriit on aluseline vulkaaniline kivim.

Plagioklassporfüriidid on porfüürilise struktuuriga vulkaanilised kivimid, mille peeneteralises põhimassis sisalduvad prismalised plagioklassi fenokristallid.

Tegemist on ajaloolise kiviminimega, mida tänapäeval kasutatakse harvem.

Enamasti on tegemist gabro ja basaldi vahepealse kivimi diabaasiga.

Plagioklassporfüriidid paljanduvad näiteks Suursaare põhjaosas.