Fenokristall on tardkivimi koostises olev mineraalitera, mis on kivimi põhimassi moodustavatest teradest oluliselt suurem.

Fenokristalle sisaldavat kivimit nimetatakse porfüüriliseks.

Fenokristalle sisaldavad tihti näiteks vulkaanilised kivimid. Sel juhul on fenokristallid kristalliseerunud Maa sisemuses, ümbritsev peeneteraline põhimass on aga moodustunud maapinnal või selle lähedal, kus jahtumine on olnud oluliselt kiirem.

Fenokristalli analoogi moondekivimeis nimetatakse porfüroblastiks.

Termini "fenokristall" võttis kasutusele ameerika petroloog Joseph Paxson Iddings.