Piret Noorhani

eesti kirjandusteadlane ja kultuuriloolane

Piret Noorhani (sündinud 28. märtsil 1960 Tartus) on eesti kirjandusteadlane, kultuuriloolane, arhivaar ja museoloog.[1]

Piret Noorhani (2020). Foto: Kerly Ilves

Elukäik

muuda

Noorhani on teenistujate tütar.[1] Ta on lõpetanud 1978. aastal Tartu 5. Keskkooli ning 1984. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal.

Aastatel 1988–1990 oli ta Keele ja Kirjanduse Instituudi aspirant. M.Sc. (2002, TÜ), magistriväitekiri "Postmodernsed mängud: iroonia, paroodia, grotesk" (Tartu, 2002). Oli 1978–1979 Eesti Rahva Muuseumi bibliograaf ja 1984–1987 C. R. Jakobsoni nimelise Viljandi 1. Keskkooli õpetaja. 1991–1996 Eesti Kirjandusmuuseumi teadur ning 1997–2007 Eesti Kultuuriloolise Arhiivi juhataja.[1] 2007–2009 töötas ta Eesti Rahva Muuseumis projektijuhina ning Kirjandusmuuseumis teadurina. Aastast 2009 Väliseesti Muuseumi (VEMU) peaarhivaar ja programmijuht. Festivali Estonian Music Week direktor (2018-).

Tema uurimisvaldkonnad on kirjandusteooria, eesti kirjanduse ja kultuuri ajalugu, väliseesti ajalugu, poeetika, arhiivindus, andmebaasid. Tal on ilmunud umbes 40 teaduspublikatsiooni.[1] Koostanud üle 30 näituse.

Piret Noorhani on mitme väljaande ("Raamatu valgusel", 2001, "Käsi kirjutab", 2003 jt) koostaja ja toimetaja, väliseesti arhiivide alase töörühma juht (2005–) ning humanitaar- ja rahvuskollektsioonide eksperdinõukogu kultuurilooliste kogude ekspert (2006–2008). Olnud stipendiaadina uurimistööl Kanada (1995–1996, 2003, 2007), Soome, Rootsi ja USA arhiivides.

Tartu Ülikooli Väliseesti Uuringute Keskuse nõukogu ja Oskar Lutsu majamuuseumi nõukogu liige (1997–2009), Eesti Kirjanduse Seltsi juhatuse ja/või asemikekogu liige (2004–2009), Villem Reimani Kolleegiumi juhatuse liige ja liige (2002–2008, 2009-), Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegiumi president (2005–2007). ICOMi liige (2007–). MTÜ Baltic Heritage Network president (2008−). Bloor St. Culture Corridor juhtkomitee liige (2014-).

Valik teoseid

muuda
 • Kord Vihalemm elas Ystadis. Arvo Mägi ja Arno Vihalemma kirjavahetus 1955–1959. / Koost. Piret Noorhani. – Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, 2000, 257 lk.
 • Raamatu valgusel. Richard Antik 100. Artikleid ja bibliograafia. / Koost. Piret Noorhani ja Merike Kiipus. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2001, 259 lk.
 • Käsi kirjutab. Valik autograafe Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist. / Koost. P. Noorhani. – Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003, 185 lk.
 • Mnemosyne teenistuses. Kogumik Eesti Kultuuriloolise Arhiivi 75. aastapäevaks / Koost. P. Noorhani. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004, 319 lk.
 • Ilmar Külvet, Vana arm ei roosteta. Mälestusteos Ilmar Külveti 85. sünniaastapäevaks. / Koost. V. Külvet, toim. P. Noorhani. Tartu, Eesti Kirjandusmuuseum, Akkon, 2005, 439 lk.
 • International Conference on the Baltic Archives Abroad 2006: Articles and Papers / Rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents 2006: artiklid ja ettekanded / Straptautiska konfenece par baltiesu arhiviem arzemes 2006: Raksti un referati. / Koost. P. Noorhani. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007. http://www.kirmus.ee/baltic_archives_abroad_2006/kogumik/eng/index.html
 • The Riga Seminar in Tartu, Estonia - Baltic Audiovisual Arcvhival Council Annual Conference, September 24-27, 2008. Transformation as Stability: Audiovisual Archives in the Era of New Media. Abstracts. Koost. P. Noorhani, M. Savan. Tartu: Eesti Rahva Muuseum/Eesti Kirjandusmuuseum, 2008.
 • Kirjad 1952–1961. Ella Ilbak, August Gailit. Koostanud ja kommenteerinud P. Noorhani. Tallinn: Tänapäev, 2009.
 • Baltic Heritage Network Conference "Accessing the History of the Baltic Diaspora" : July 7-10, 2009, Tartu, Estonia : abstracts. Compilation: Piret Noorhani. Tartu: Baltic Heritage Network, 2009. Kirjarahva pildiraamat. Koostanud: V. Asmer, P. Noorhani, A. Madisson. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2009.
 • Accessing the History of the Baltic Diaspora. Baltic Heritage Network Conference. July 7-10, 2009 Tartu. Articles and Papers / Accessing the History of the Baltic Diaspora. Baltic Heritage Network konverents 7.-10. juuli 2009, Tartu. Artiklid ja ettekanded. Tartu 2010: Baltic Heritage Network. http://www.balther.net/12752/
 • Bibliograafia Klubi 25. Toronto 2010: Tartu College, Tartu Instituut.
 • The Baltic Heritage Network Conference Hidden Treasures./ Varjatud varandused. Abstracts /Teesid. Tartu 2012. Koostaja. Võrguväljaanne: http://www.balther.net/696522/
 • Pilgupüüdja. Vello Muikma elu ja looming / Eye Catcher. The Life and Work of Vello Muikma. Koost. Ellu Maar. Toimet. P. Noorhani. Toronto, Tallinn/Estonian Studies Centre/VEMU, 2016.
  Artiklid (valik)
 • Väliseesti näituste festival ka BaltHerNeti suvekool. Koos Birgit Kibaliga. Tuna, 2019, nr 4, lk. 147 148.
 • Eestlased – üks kange rahvas Kanadas. (Estonians – A Tough People in Canada. Rmt-s Uude maailma. Eesti arhitektid Torontos / To the new World. Estonian Architects in Toronto. Koost. J. Kauge. Eesti Arhitektuurimuuseum, 2018, lk. 8-21.
 • Kultuurirahva uus algus. Paul Olaki kirjad Hanno Kompusele põgenikelaagri ajast. Tuna, 2013, nr 3, lk 126-134.
 • Don’t hide your light under a bushel. Some thoughts on the cultural heritage of the Estonian diaspora. The Baltic Heritage Network Conference Hidden Treasures./ Varjatud varandused. Abstracts /Teesid. Tartu 2012. Koostaja. Võrguväljaanne: http://www.balther.net/696522/
 • BaltHerNeti kaks esimest aastat. Keel ja Kirjandus, 2010, nr 2.
 • Connecting People and Archives. The First Years of the Baltic Heritage Network / Tuues kokku inimesi ja arhiive. Baltic Heritage Networki esimesed aastad. Rmt-s: Accessing the History of the Baltic Diaspora. Baltic Heritage Network Conference. July 7–10, 2009 Tartu. Articles and Papers / Accessing the History of the Baltic Diaspora. Baltic Heritage Network konverents 7.–10. juuli 2009, Tartu. Artiklid ja ettekanded. http://www.balther.net/public/documents/BaltHerNeti2009ENG/Noorhani_ENG_PN_LN-1_KK.pdf ja http://www.balther.net/public/documents/BaltHerNeti2009EST/Noorhani_EST_AK_PN_KK.pdf
 • Väliseesti kultuuripärandist ja VEMUst eriti / The cultural heritage of expatriate Estonians and the Msueum of Estonians Abroad. Bibliograafia Klubi 25. Toronto 2010: Tartu College, Tartu Instituut, lk 15-22.
 • Baltic Heritage Network – virtuaalne ja reaalne arhiivikogukond. Lennuk 2010.
 • Preserving Cultural Heritage of the Estonian Diaspora. AjaKaja, 2010, Summer 2010, Volume 32, lk. 8-9.
 • Tulise oraga õhku tõmmatud sõõr – Kirjad 1952-1961. Ella Ilbak, August Gailit, lk 7-33. Tallinn: Tänapäev, 2009.
 • Ilbaku jätkuv taastulemine - Ella Ilbak, Otsekui hirv kisendab…: mälestusi ja tõekspidamisi, lk 264-272. Tallinn: Tänapäev, 2009.
 • ICA president Ian Wilson kohtus Balti arhivaaride ja raamatukoguhoidjatega. – Tuna 2009/12.
 • Baltic Heritage Network: die Pflege des exilbaltischen Kulturerbes – Zwischenbilanz und Zukunftsperspektiven. Forschungen zur baltischen Geschichte, 239-242.
 • Konverents "Andres Laur 100" Eesti Kirjandusmuuseumis. Keel ja Kirjandus, 8-9, 750-751.
 • Networking the cultural heritage of the Estonian Diaspora: Attempts and experiences. Gnygotyra, 50, 236-243.
 • Kirjanikult kirjastajale. August Gailiti kirjad Andres Laurile. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 1-2, 116-126 - 112-124.
 • Archives Looking for a Home: The Cultural Heritage of the Estonian Diaspora in the Estonian Literray Museum / Arhiivid otsivad kodu: eesti diasporaa kultuuripärand Eesti Kirjandusmuuseumis / Arhīva fondi meklē mājvietu. Igauņu diasporas kultūras mantojums Igauņu literatūras muzejā. - International Conference on the Baltic Archives Abroad 2006: Articles and Papers /Rahvusvaheline välisbalti arhiviide konveretns 2006: artiklid ja ettekanded / Straptautiska konfenece par baltiesu arhiviem arzemes 2006: Raksti un referati. Tartu Eesti Kirjandusmuuseum (2007) http://www.kirmus.ee/baltic_archives_abroad_2006/kogumik/eng/index.html
 • Väliseesti arhiivid eile, täna, homme. Suur põgenemine 1944. Eestlaste lahkumine läände ja sellemõjud. / Great Ecodus in 1944. The Fligth if Estonians to the West and its Influencies. Tartu: Tartu Ülikool, 2006, lk. 170-190.
 • Ilmar Külvet – rahva hääl raja tagant. Ilmar Külvet, Vana arm ei roosteta. Mälestusteos Ilmar Külveti 85. sünniaastapäevaks. /koost. V. Külvet, toim. P. Noorhani. – Tartu, Eesti Kirjandusmuuseum, Akkon, 2005, lk. 6-10.
 • Kiri sõbrale. Iseendast. Arvo Mägi 13.06.1913-27.11.2004 [Arvo Mägi kiri Arno Vihalemmale] – Tuna 2005, nr. 1.
 • Seletamised ja trööstikirjad. Kord Vihalemm elas Ystadis. Arvo Mägi ja Arvo Vihalemma kirjavahetus 1955-1959. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2000, lk. 7-19.

Tunnustus

muuda

Viited

muuda
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide, lk 24

Kirjandus

muuda
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

Välislingid

muuda
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.