Eesti Kultuurilooline Arhiiv

Eesti Kultuurilooline Arhiiv (lühend: EKLA) asutati 1929. EKLA on Eesti Kirjandusmuuseumi osakond, ametliku nimega Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv.[1]

Eesti Kultuurilooline Arhiivi aluseks sai Eesti Kirjanduse Seltsi, Eesti Rahva Muuseumi, Akadeemilise Kirjandusühingu ja Akadeemilise Ajaloo Seltsi arhiivkogude ühendamine. 1940. aastal liideti asutus Eesti Kirjandusmuuseumiga ning uueks nimeks määrati käsikirjade osakond. Alles 1994. aastal ennistati esialgne nimi EKLA. 1990ndate lõpus hakati koostöös tarkvarafirmaga Urania looma elektronkataloogi ELLEN, mis 2004. aastal tehti ka veebipõhiseks ning on kõigile huvilistele kättesaadav.

EKLA-s kogutakse, korraldatakse, inventariseeritakse ja süstematiseeritakse alfabeetilisse kartoteeki eesti kultuuriloos oluliste isikute ja organisatsioonidega seotud käsikirjalisi materjale, fotosid ja kunsti. Käsikirjade arhiivis on 347 fondi, milles on peamiselt personaalkogud, kuid leidub ka asutuste fonde ning materjalikogusid pagulastelt. Eraldi kogudena on korraldatud veel fotod ja negatiivid, kunstikogu, heli- ning videokogu.

Suurt tähelepanu on pööratud mälestuste kogumisele. 1990. aastast alustati Eesti ja eestlaste elulugude kogumist. Ühendus Eesti Elulood tegutseb Eesti Kirjandusmuuseumi juures ning selle ametlik asutamine toimus 6. märtsil 1996. Praeguseks on elulugude kogus ligikaudu 2000 erinevat elulooteksti.

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri