Peetri eeslinn oli Narva linna ajalooline linnaosa, mis paiknes Narva vanalinnast lääne pool. 1860. ja 1905. aasta linnaplaanil on see märgitud ПЕТРОВСКIЙ ФОРШТАДТЪ nime all, 1912. aasta linnaplaanil Peetri agul.

Peetri eeslinn 1929. aasta linnaplaanil
Peetri eeslinn 1860. aasta Narva linnaplaanil

Narva eeslinna tänavate loend

muuda
1929. aasta
linnaplaan
1912. aasta
linnaplaan
1905. aasta
linnaplaan
Õhu tänav Wahe uulits Раздельная улица
Kirjaniku tänav Puškini uulits Глухая улица
Vabaduse tänav Nikolai tänav Николаевская улица
Posti tänav Posti uulits Большая Ревельская улица
Rahva väli tänav Sõja uulits Военная улица
Rahva väli tänav Wäike-Peetri uulits улица
Rahvaväli Wallieelne lagendik ehk Sõjawäli Военное поле
1. Peetri tänav Esimene uulits Первая улица
2. Peetri tänav Teine uulits Вторая улица
3. Peetri tänav Kolmas uulits Третья улица
1. Roheline tänav Peetri uulits Петровская улица
2. Roheline tänav
3. Roheline tänav
4. Roheline tänav
5. Roheline tänav
6. Roheline tänav
7. Roheline tänav
8. Roheline tänav
9. Roheline tänav
10. Roheline tänav
11. Roheline tänav
Põhja tänav
Sinine tänav Kaheksas uulits Восьмая улица
Valge tänav Teine Peetri uulits Девятая улица
Must tänav Kümnes uulits Десятая улица
Sõja põik Sõja Военная улица
Vildak tänav Wiltu uulits,
Posti uulits
Малая Ревельская улица
Tuletõrjujate tänav XI uulits Одиннадцатая улица
Tuleviku tänav Pawlowa uulits Павловская улица
Tallinna maantee Tallinna maantee Ревельское шоссе
Peetri plats Peetri plats Петровская площадь
Malmi tänav Malmi vabriku tänav Литейная улица
Salme tänav Sofia uulits Софийская улица
Balti tänav Balti uulits Балтийская улица
Lembitu tänav Konstantini uulits Константиновская улица
Linda tänav Olga uulits Ольгинская улица
Väike Aguli tänav Wäike-alewi uulits,
Wäike-Peetri uulits
Малая Форштадтская улица,
Малая Петровская улица
Kesk Aguli tänav Kesk-alewi uulits,
Kesk-Peetri uulits
Средняя Форштадтская улица,
Средняя Петровская улица
Suur Aguli tänav Alewi uulits,
Suur-Peetri uulits
Форштадтская улица,
Петровская улица
Soldina tänav Soldina uulits Сольдинская улица
Raja tänav Raja uulits Граничная улица
Paemurru tänav Paemurru uulits Плитоломная улица
7. Peetri tänav Seitsmes uulits Седьмая улица
6. Peetri tänav Kuues uulits Шестая улица
5. Peetri tänav Wiies uulits Пятая улица
4. Peetri tänav Neljas uulits Четвёртая улица
3. Uus Peetri tänav
Suur-Kreenholmi promenaad Suur-Kreenholmi prospekt
Soome-Rootsi promenaad
Raudtee tänav
Töö põik
Õli tänav