Ava peamenüü

Peeter Puusemp (sündinud 4. veebruaril 1947 Sadala vallas Tartumaal) on Eesti matemaatik.[1]

EluluguRedigeeri

Peeter Puusemp on kooliõpetaja poeg.[1]

Lõpetas 1965 Sadala Keskkooli, 1970 TÜ TÜ matemaatikateaduskonna, 1974 aspirantuuri, füüsika-matemaatikakandidaat (1981, Valgevene TA matemaatikainstituut), väitekiri "Об определяемости некоторых классов конечных групп их полугруппами эндоморфизмов". Oli 1970–71 TÜ algebra ja geomeetria kateedri ja 1974 teoreetilise mehaanika kateedri assistent, 1975–83 Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) majandusmatemaatika kateedri assistent ja vanemõpetaja, 1983–92 dotsent, 1992–97 TTÜ matemaatika instituudi dotsent, aastast 1997 direktor ja professor, algebra ja geomeetria õppetooli juhataja, ühtlasi matemaatika-füüsikateaduskonna prodekaan ja dekaan. Õpetanud kõrgemat matemaatikat, matemaatilist planeerimist, tõenäosusteooriat ja matemaatilist statistika, lineaaralgebrat, tensorarvutust, üldalgebra aluseid, diskreetset matemaatika ja operatsioonianalüüsi; koostanud kõrgema matemaatika õpikuid ja õppevahendeid, sh 6-osalise "Kõrgema matemaatika ülesannete kogu" (1988–92) ja kõrgkooliõpiku "Lineaaralgebra" (2000).[1]

TeadustööRedigeeri

Uurimisvaldkond: algebra. Uurinud lõplikke rühmi, rühmade põimikuid ja rühmade määratavust nende endomorfismipoolrühmadega kõigi rühmade klassis ning välja arendanud metoodika selle probleemi lahendamiseks. Eesti Matemaatika Seltsi asutajaliige, Ameerika Matemaatika Ühingu liige ja aastast 1975 ühingu ajakirja Mathematical Reviews erialareferent. Üle 40 teadustrükise.[1]

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti Teaduse Biograafiline Leksikon, 3. köide

TeoseidRedigeeri

 • Идемпотенты полугрупп эндоморфизмов групп. // Уч. зап. ТГУ 366 (1975)
 • On the determinity of standart wreath product by its semigroup of endomorphisms. // Proc Est. Acad. Sci. Phys. Math. 41 (1992) 4
 • Connection between Sylow subgroups of symmetric group and their semigroups of endomorphisms. // Proc. Est. Acad. Sci. Phys. Math. 42 (1993) 2
 • On the torsion subgroups and endomorphism semigroups of abelian groups. // Algebras, Groups and Geometries 14 (1997)
 • Graafiteooria elemente. Tallinn, 2000
 • Lineaaralgebra. Tallinn, 2000
 • Üldalgebra alused. Tallinn, 2002
 • A standard wreath product of groups and its endomorphism semigroup. // Algebras, Groups and Geometries 20 (2003) 2
 • A semidirect product of cyclic groups and its endomorphism semigroup.// Algebras, Groups and Geometries 21 (2004) 2
 • A characterization of Schmidt groups by their endomorphism semigroups.// International J. Algebra and Computation 15 (2005) 1.

KirjandusRedigeeri

 • Tartu Riikliku Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1944–1980. Trt, 1987, 385
 • Virkus, R. Tallinna Pedagoogikaülikool läbi aegade. Tallinn, 1998, 119
 • EE 14, 385
 • Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade. Tallinn, 2008, 331–332.
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 3. köide: N–Sap TTEÜ, avaldatud elektrooniliselt 2013
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.