Üldalgebra ehk üldine algebra ehk abstraktne algebra on matemaatika haru, mis uurib üksikuid algebralisi struktuure, näiteks rühmi, ringe, korpusi, mooduleid ja algebraid.

Üldalgebra jätab erinevalt näiteks elementaaralgebrast kõrvale nende objektide loomuse, millega tehteid tehakse.

Algebralised struktuurid ilmusid kõigepealt teistes matemaatika harudes, need aksiomatiseeriti ning lõpuks hakati neid üldalgebras spetsiaalselt uurima. Sellepärast on üldalgebral palju seoseid teiste matemaatika harudega.