Pastöörimine ehk pastöriseerimine on toiduainete, eriti piima kuumtöötlemine enamasti keemistäpist madalamatel temperatuuridel. Pastöörimine on protsess, mida kasutatakse eesmärgiga minimeerida patogeensetest mikroorganismidest tingitud võimalikku ohtu tervisele; see on kuumtöötlemine, mis põhjustab toiduaines minimaalseid keemilisi, füüsikalisi ja organoleptilisi muudatusi.

Kestevpastöörimine temperatuuril 63–65 °C 30 minuti jooksul põhjustab piima füüsikalis-keemilistes omadustes kõige vähem muudatusi, vitamiinid ja maitseomadused säilivad. Protsessi puuduseks on termoresistentsete mikroorganismide ja spooride säilimine kuumtöötlemise käigus.

Lühiajaline pastöörimine temperatuuril 72–75 °C 15–20 sekundi jooksul ja hetkpastöörimine temperatuuridel üle 80 °C toimuvad plaat- või torusoojusvahetis pideva protsessina.

Protsess on nime saanud Louis Pasteuri järgi.