Paskalsekund

Paskalsekund on viskoossuse mõõtühik SI-süsteemis.

1 Pa·s = 1 kg·m−1·s−1

CGS-süsteemis on viskoossuse mõõtühikuks puaas.