CGS-süsteem on mõõtühikute süsteem, mille põhiühikud on pikkusühik sentimeeter, massiühik gramm ja ajaühik sekund. CGS-süsteemi lõi 1832. aastal C. F. Gauss. Selle süsteemi füüsikalistel alustel põhineb MKSA-süsteem.