Paradigma

Wikimedia täpsustuslehekülg
Täpsustuslehekülg See on täpsustuslehekülg. Vajaduse korral palun täpsusta linki leheküljel, mis siia viitab.


Paradigma (kreeka sõnast (παράδειγμα 'musternäide') on algses tähenduses õpetlik näide, eeskuju, musternäide või näidis.

Sõna on mitmes valdkonnas kasutusel terminina.

  • Sotsiaalteaduses märgib mõiste "paradigma" kontseptuaalset raamistikku, millest lähtudes tajutakse tegelikkust, hinnatakse olukorda ja kujundatakse tegevusi. Sellisteks paradigmadeks on näiteks ühe-, kahe- või kolme-dimensiooniline poliitikakäsitlus või sotsiaalse korra kontseptsioon.