Paide valla lipp

Paide valla lipp on endise Eesti haldusüksuse Paide valla lipp.

Paide valla lipp.

Lipp kinnitati 1. märtsil 1994.

Lipu kirjeldus muuda

Valla ruudukujulisel lipul on 1/7 laiune valge ääris, mis ümbritseb musta keskosa. Mustal keskosal on neli kaldristina asetatud viljapead (kollast). Vallavalitsuse piduliku kandelipu vardaehiseks kuldne viljapea.

Lipuvärvid ja kujund tähistavad Püha Annat (Anna kihelkond ja kirik) ning valla maade põllumajanduslikku tähtsust. Must ja valge on ka Eestimaa kaitsja neitsi Maarja värvid ning tema kaudu ka orduriigi ja Eesti lipu värvid.

Lipu normaalsuurus on 105x105 cm.

Lipu kasutamise kord muuda

  1. Vallalipu heiskamise võib teha kohustuslikuks vallavolikogu otsuse või vallavalitsuse korraldusega vallale kuuluvatel hoonetel, rajatistel või maa-aladel, teistele omanikele on need otsused või korraldused üksnes soovitusliku iseloomuga.
  2. Vallalipp heisatakse alaliselt valla administratiivhoone peasissekäigu juurde või selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.
  3. Lipp heisatakse hoonetele, kus toimuvad volikogu või vallavalitsuse istungid nende toimumise ajaks.
  4. Lipp heisatakse ametlike delegatsioonide vastuvõttudel.
  5. Valla lipp heisatakse vallavalitsuse korraldusel kultuuri- ja spordiüritustel ja muudel puhkudel.
  6. Kui vallalipp heisatakse koos Eesti riigilipu, mõne teise riigi või tema omavalitsusüksuse, mõne Eesti maakonna, valla või muu lipuga, asub vallalipp lippude poolt vaadatuna riigilippudest vasakul, teistest lippudest paremal.
  7. Rahvusvahelistel, vabariiklikel ja regionaalsetel üritustel võivad lippu kasutada Paide valla ametlikud delegatsioonid või Paide valda esindavad kollektiivid või üksikisikud Paide Vallavalitsuse korralduse alusel.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda