Pahe on tegevus, käitumine või harjumus, mida üldiselt peetakse ühiskonnas amoraalseks, patuseks, kriminaalseks, ebaviisakaks, tabuks, rikutuks või alandavaks. Pahe võib veel viidata puudusele, negatiivsele iseloomuomadusele või halvale harjumusele (näiteks suitsetamine). Pahe on tavaliselt seotud inimese nõrga iseloomu või temperamendiga, mitte moraalsusega.

Paheks võib nimetada ka liigset alkoholilembust.

Pahe vastand on hüve või voorus.

Olenevalt riigist või jurisdiktsioonist, võib pahelisi kuritegusid käsitleda eraldi kategooriana kriminaalseadustikus. Isegi jurisdiktsioonis, kus pahe ei ole seadustikus otseselt kirjas, on termin "pahe" tihti kasutuselt justiitssüsteemis üldise terminina kuritegude kohta, mis hõlmavad tegevusi, mida peetakse amoraalseteks, sõltumata nende tegevuste legaalsusest või objektiivsest tekitatud kahjust.

Religioosne politsei, näiteks islami religioonipolitsei üksused või šariaadi politsei teatud Araabia maade osades, on moraalsuse üksused, mis jälgivad ka riietumisstiili, poodide sulgemist palveajaks, keelatud toitude ja jookide tarbimist ja homoseksuaalset käitumist.

Vaata ka muuda