Jurisdiktsioon

Jurisdiktsioon (ladina sõnadest ius (omastav iuris) 'seadus' + dictio 'ütlemine') on praktiline võim, mis on antud formaalselt rajatud juriidilisele organile või poliitilisele juhile, et teha otsuseid õigusküsimustes ja seeläbi rakendada õigust konkreetses vastutusalas. Terminiga tähistatakse ka geograafilist piirkonda või valdkonda, millele seesugune kohtulik võim rakendub.

Jurisdiktsioon põhineb rahvusvahelisel õigusel, konstitutsiooniõigusel ning täidesaatva ja seadusandliku võimu võimel suunata ressursse vastavalt ühiskonna vajadustele.