Pühim Valitsev Sinod

Pühim Valitsev Sinod (vene keeles Святейший Правительствующий Синод) oli aastatel 1721–1917 Venemaa keisririigis tegutsenud õigeusu kiriku kõrgeim kiriklik-riiklik valitsusorgan.

Pühim Valitsev Sinod
Святейший Правительствующий Синод) (vene keeles)
Asutatud 1721
Tegevuse lõpetanud 1917
Peakorter Peterburi
Tegevuspiirkond Venemaa keisririik
Juhtkond Sinodi ülemprokurör

Pühim Valitsev Sinod (esialgne nimetus Vaimulik Kolleegium) asutati 25. jaanuari 1721. aastal keiser Peeter I poolt kinnitatud "Vaimuliku reglemendiga". Sinodi liikmed määras keiser kõrgema vaimulikkonna hulgast, selle vahetut tegevust kontrollis ja juhtis ilmalik ametnik – Sinodi ülemprokurör.

Sinodi struktuuri kuulusid kantselei, kontorid Moskvas ja Tbilisis, majandusvalitsus (tegeles kiriku vara majandamise ja majandustegevuse kontrollimisega) ja vaimulik õppevalitsus (tegeles vaimulike õppeasutuste õppe- ja majandustegevuse juhtimisega).

Sinodi kompetentsi kuulusid järgmised küsimused:

  • õigeusu kiriku dogmaatika
  • kiriku organisatsiooni juhtimine (piiskopkondade ja koguduste asutamine)
  • kirikute ehitamine
  • tähtsamate vaimulike kohtade täitmine
  • vaimulike õppeasutuste õppe-metoodiline ja majanduslik juhtimine
  • vaimuliku võimu kompetentsi kuuluvad kohtuasjad (ebaseaduslikud abielud jne)

Venemaa õigeusu kirik oli jagatud piiskopkondadeks, mille piirid määras kindlaks Pühim Valitsev Sinod.

Piiskopkond oli vaimulik haldusringkond, mille piires teostas kõrgemat vaimulikku võimu piiskop. Piiskopi valis välja Pühim Valitsev Sinod, ametisse kinnitati ta keisri ukaasiga. Piiskopile olid allutatud kõik piiskopkonna kogudused, vaimulikud õppeasutused, kloostrid ja vennaskonnad.

Vaata ka muuda