Venemaa Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Peakonsistoorium

Venemaa keisririigi Evangeelse Luteri Kiriku Peakonsistoorium (vene keeles Государственная евангелическая генеральная консистория, Евангелическо-лютеранская генеральная консистория, saksa keeles General-Konsistorium, Generalkonsistorium, Reichs-Generalkonsistorium) oli Venemaa keisririigis 20. juulil 1819 Venemaa keisri Nikolai I poolt Peterburis asutatud Läänemere kubermangude, Soome ja Venemaa luterlike konsistooriumite ja koguduste haldus- ja järelevalveorgan, mis teostas vastavalt 28. detsembril 1832 välja antud Uue evangeelse luteri kiriku seaduse alusel järelevalvet luteriusu konsistooriumiringkondade tegevuse üle.

Evangeelse Luteri Kiriku Peakonsistoorium
Asutatud 20. juuli 1819
Tegevuse lõpetanud 1918
Eesmärk järelevalve luteriusu konsistooriumiringkondade tegevuse üle
Peakorter Peterburi, Venemaa keisririik
Tegevuspiirkond Venemaa keisririik
Juhtkond Peakonsistooriumi president

Peakonsistoorium lõpetas tegevuse 1918. aastal ning asendati Nõukogude võimu poolt Kõrgema Kirikunõukoguga 1924. aastal. Peakonsistooriumi ülesanneteks oli:

 • luteri usu vaimulikuasjade ajamine,
 • kõikide protestantlike konsistooriumite tegevuse juhtimine,
 • kirikumääruste ja vaimulikkonna tegevuse jälgimine,
 • vaimulik tsensuur.

Peakonsistooriumi juhiks oli president, kellele allus viisepresident ja kolm vaimuliku seisusest konsistooriuminõunikku: piiskop ja ülemkonsistooriuminõunikku.

Krahv Paul von Tiesenhausen
Autor: Pjotr Fjodorovitš Sokolov
Peakonsistooriumi presidendid

18. sajandi alguses Põhjasõja tulemusena liideti Venemaa tsaaririigiga Euroopa territooriumid, kus elasid erinevalt Venemaal valitsevast vene õigeusutunnistusega elanikkonnast ka protestante ja endise Poola territooriume (Ukraina), kus elas roomakatoliku kiriku kogudustesse kuuluvaid kodanikke, Venemaa keisririigis elavate vene õigeusust erinevate usutunnistusega elanike usuasjade halduseks moodustati peakonsistoorium ning selle juhi-presidendi määras keiser isiklikult, pärast keiser Peeter I surma aga asutati haldusorganina Liivimaa, Eestimaa ja Kuramaa asjade justiitskolleegium.

1832. aastal reorganiseeriti justiitskolleegium Evangeelse Luteri Kiriku Peakonsistooriumiks, mis asus Venemaa Keisririigi Siseministeerium haldusalas. Peakonsistoorium jaotus 5 piirkondlikuks konsistooriumiks, mille juhiks oli kindralsuperintendent, konsistooriumid jagunesid praostkondadeks, mille juhiks praost, kes tegeles praostkonna koguduste vaimulike ja majandusküsimustega.

1914. aastal kuulusid peakonsistooriumi koosseisu: president parun Julius Uexküll von Gyldenband, riigisekretär, tõeline salanõunik; asepresident piiskop, Konrad Freifeldt. Ilmikassessor: parun Robert Mirbach, tõeline salanõunik; Gerhard von Reutern, tõeline salanõunik. Vaimulik assessor: Wilhelm Kentmann, vanemkonsistooriuminõunik, Peterburi Püha Peetri kiriku pastor. Prokurör: Julius von Heptner, tõeline salanõunik. Sekretär: Emil Versmann, kolleegiuminõunik. Järelevaataja: Nikolai Behr, tõeline riiginõunik; abi Eugen Spohr, riiginõunik. Eksekuutor, kassapidaja ja arhivaar: Alfred Heinlz, riiginõunik. Tõlk: Aleksei Alphtan, riiginõunik[1].

Venemaa keisririigi Evangeelse Luteri Kiriku Peakonsistooriumi haldusalasse kuulunud luteri usu kogudused ja kirikud 1863. aastal.

Peterburi konsistooriumiringkond muuda

  Pikemalt artiklis Peterburi konsistoriaalringkond

Peterburi linn muuda

Rootsi-Soome kogudus moodustati Peterburis 1703. aastal, 1745. aastal jagunes kogudus Rootsi ja Soome kogudusteks.

Õppeasutused ja kodukirikud
Peterburi kubermangu kirikud ja kogudused
Soome territoriaalkirikud Peterburi kubermangus
Põhja-Ingerimaa ehk Schlüsselburgi praostkond
Ida-Ingerimaa praostkond
Lääne-Ingerimaa praostkond

Tallinna konsistooriumiringkond muuda

  Pikemalt artiklis VELK Tallinna konsistooriumiringkond

Eestimaa konsistooriumiringkond muuda

  Pikemalt artiklis VELK Eestimaa konsistooriumiringkond

Saaremaa konsistooriumiringkond muuda

  Pikemalt artiklis VELK Saaremaa konsistooriumiringkond

Riia linna konsistooriumiringkond muuda

  Pikemalt artiklis VELK Riia konsistooriumiringkond

Liivimaa konsistooriumipiirkond muuda

  Pikemalt artiklis VELK Liivimaa konsistooriumipiirkond

Kuramaa konsistooriumiringkond muuda

  Pikemalt artiklis VELK Kuramaa konsistooriumiringkond

Evangeeliumi Luteriusu kirikud teistes kubermangudes muuda

kirikud Lõuna-Venemaal
Esimene praostkond
 • Odessa, im Chersonschen Gouvernement, Odessa, Hersoni kubermangus
 • Lustdorf und Güldendorf
 • Freudenthal, im Chersonschen Gouv, Odessa lähedal
 • Neu-Freudenthal, im Chersonschen Gouv, Hersoni kubermangus
 • Groß-Liebenthal, im Chersonschen Gouv, Hersoni kubermangus
 • Sarata, Colonie in Bessarabien, Bessaraabias
 • Arcis, Colonie in Bessarabien, Bessaraabias
 • Féré-Champenoise, Colonie in Bessarabien, Bessaraabias
 • Tarutino, Colonie in Bessarabien, Tarutino Bessaraabias
 • Klöstitz, Colonie in Bessarabien, Bessaraabias
 • Kischinew, Gouvern.-Stadt in Bessarabien, Chişinăus, kubermangulinnas Bessaraabias
 • Glücksthal, Colonie im Chersonschen Gouv, Grigoriepoles, Hersoni kubermangus
 • Cassel, im Chersonschen Gouvernement, Odessa lähedal
 • Worms und Rohrbach, im Chersonschen Gouv,
 • Johannisthal und Waterloo, Odessa lähedal
Teine praostkond

Moskva konsistooriumiringkond muuda

(saksa keeles Moskauscher Consistorial-Bezirk)

Kirikud pealinnas Moskvas
 • St. Michaelis-Kirche. Wilhelm Stahl, P prim., Consistorial-Assessor.
 • Moskva Peeter-Pauli kirik St. Petri-Paul's-Kirche/Evangelisch-Lutherische Kathedrale St. Peter und Paul zu Moskau,[2] (kooliõpetaja dr. phil August Nuuth[3])
kirikud muudes riigi kubermangudes
linnades
kirikud kolooniates
Esimene praostkond Volga mäestikupiirkonnas (Erste Präpositur auf der Bergseite der Wolga) (volgasakslastele)
Saratovi kubermangus:
 • Lesnoi-Karamüsch, Colonie, Lesnoi-Karamõse koloonias, Saratovi lähedal
 • Norka, Colonie, Talovka koloonias, Saratovi lähedal
 • Oleschna, Colonie
 • Wodjaenoi Bujerak, Colonie, Kamõšini linna lähedal, Saratovi kubermangus
 • Rosenberg, Col,
 • Ust-Kulalinka, Col
 • Medweditzko-Krestowoi-Bujerak, Colonie, Talovke koloonia, Saratovi kubermangus
 • Ust-Solicha, Colonie,
 • Goloi-Karamüsch, Colonie
 • Jagodnaja-Poliana, Colonie, Pobotšnõi raudteejaamas, Saratovi lähedal
 • Talowka, Talovke koloonia, Saratovi kubermangus
Teine praostkond Volga madalikupiirkonnas (Zweite Präpositur auf der Wiesenseite der Wolga)
Saratovi kubermangus:
 • Podstepnaja, Colonie, Väliskolooniate kontoris Saratovis
 • Priwolnaja, Colonie
 • Süd-Katharinenstadt, Colonie
 • Wolskaja, Colonie
 • Ossinowka, Colonie
 • Baratajewka, Col, Barataja koloonias, Volski linna lähedal Saratovi kubermangus
 • Räsanowka, Col, Väliskolooniate kontoris Saratovis
 • Nord-Katharinenstadt, Colonie
 • Gnadenflur
 • Weizenfeld

Vaata ka muuda

Viited muuda

Välislingid muuda