Põhjasetted on veekogu põhja moodustunud setted. Sõltuvalt vaadeldavast veekogust saab rääkida:

Põhjasetetes elavate loomade kogumit nimetatakse zoobentoseks.