Zoobentos ehk põhjaloomastik on mingi veekogu bentaali asustavad loomorganismid. Zoobentos on bentose ehk põhjaelustiku tähtsaim osis (fütobentos koos zoobentosega moodustab bentose).

Enamikus veekogudes asustab zoobentos ka suurimaid sügavusi, näiteks on teda leitud üle 10 000 m sügavuselt meresüvikutest.

Merede ja mageveekogude zoobentose dominantrühmad on mõneti erinevad: esimeses prevaleerivad sageli limused, okasnahksed, hulkharjasussid jt, mageveekogudes aga vähid, limused, putukate vastsed jt.

Liigitused

muuda

Sõltuvalt sellest kas põhjaloomad elavad veekogu põhjasetete pinnal või setteis, saab eristada epifaunat ja infaunat.

Zoobentos saab liigitada ka suuruse järgi. Makrozoobentoseks nimetatakse loomi, kes on üle 1–2 mm (palja silmaga nähtavad), neist väiksemaid, submikroskoopilisi loomi nimetatakse meiozoobentoseks (kuni väikseimad hulkraksed loomad), üherakulisi protiste nimetatakse mikrozoobentoseks[1].

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. *Kangur, K., Timm, H. & Timm, T. (2003). Võrtsjärve põhjaloomastik. Rmt.: Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Lk 313–332. ISBN 9985-070-132-1