Põhjamaade Kompetentsikeskused

Põhjamaade kompetentsikeskused (inglise Nordic Centres of Excellence, NCoE) on NordForski loodud programm, mis edendab eri maade ühiste eesmärkidega parimate teadurite ja teadusgruppide koostööd.

Põhieesmärk on edutada teaduslikku silmapaistvust ning täiustada teadlaste liikuvust ja koostööd uurimistööde koostamisel, et anda Põhjamaade panus teadusmaailma ning seeläbi saada suuremat mõjuvõimu Euroopas ja rahvusvahelistel uurimistel laiemas haardes.[1][2]

Põhjamaade kompetentsikeskusi võib võrgustikuna esineda nii virtuaalselt kui ka füüsiliselt. Need rajatakse uuringute piirkondadesse, millel on Põhjamaades suurem eelistatus. Koostöös, mida see programm võimaldab, saavad teadurid arendada oma uuringuid tipuni ja noored uurijad saavad alustada karjääri endale sobivamas keskkonnas.[1]

Keskused rajatakse viieaastaseks perioodiks avatud konkursi kaudu. Eelistused antakse uurimistöödele, millel on märkimisväärset potentsiaali ka pikemas perspektiivis. Kompetentsikeskus rajatakse tavaliselt vähemalt kolme sellise riigi koostöös, kes töötavad koos ühel alal. Teadurid saavad algelist rahvuslikku ja rahvusvahelist rahastust ning annetuse NordForskilt, et keskus rajada. [1][3]

Käigus on programmid kolmes valdkonnas: sotsiaal- ja humanitaarteadused, toitumine ja tervis ning heaolu-uuringud. Varasemad keskused on loodud globaalste muutuste uurimise ja molekulaarmeditsiini vallas.[4]

Iga keskus saab viie aasta jooksul umbes kolm miljonit Norra krooni aastas. Kolmandiku sellest eraldab NordForsk. [5]

Põhjamaade kompetentsikeskuste projekte on mitmeid ja eri suurusega. Näiteks Põhjamaade kompetentsikeskus haiguste geneetika alal, Põhjamaade heaolu-uuringute kompetentsikeskus, Põhjamaade päikesepaneelide kompetentsikeskus, Põhjamaade kompetentsikeskuse programm molekulaarses meditsiinis. [6][2][7][8]


Programmi loomineRedigeeri

Põhjamaade kompetentsikeskuste pilootprogrammi avaldusi võeti vastu 2002. aasta jaanuaris ja veebruaris. Rahastusotsuse tähtaeg selle pilootprogrammi jaoks oli 2002. aasta november. [3]


Põhjamaade heaolu-uuringute kompetentsikeskusRedigeeri

Põhjamaade kompetentsikeskuste programm heaolu-uuringute alal (NordWel) on virtuaalne multidistsiplinaarne rahvusvaheline teadustöövõrgustik, mis koosneb kaheksast kaasüksusest erinevates Põhjamaade ülikoolides ja mis õpib Põhjamaade heaolu mudeli ajaloolist evolutsiooni ja võimet kohanduda muutuvate asjaoludega. Programmi peakontoriks on Helsingi Ülikooli poliitika- ja majandusõppe teaduskonna sotsiaalteaduse ajaloo sektsioon.[3][2]

Ühendades konkurentsivõimet ja arengut suure hulga sotsiaalsete teenustega, on nn Põhjamaade mudel tõmbamas rahvusvahelist tähelepanu.

Sellegipoolest on Põhjamaade mudel pideva surve all. Globaalprobleemide, Euroopa integratsiooni, immigratsiooni, vananeva ühiskonna ja suureneva individuaalsuse tõttu on paljud ennustanud Põhjamaade heaolu seisundi peatset surma. Järelikult on suur vajadus uurimistöödele, et Põhjamaade heaolu mudel saaks ennast globaalse võistluse näol uuendada.

Kaks olemasolevat Põhjamaade heaolu mudeli kompetentsikeskust on suunatud parandamaks Põhjamaade heaolu uurimise kvaliteeti, tõhusust, konkurentsivõimet ja nähtavust, täiustades Põhjamaade regiooni koostööd. [2]

Programmi rahastavad NordForsk ja mitmed Põhjamaade rahvuslikud teadust arendavad isikud. Programm algas 2007. aasta märtsis ja lõpeb 2012. aastal. [3][2]

Põhjamaade kompetentsikeskus haiguste geneetika alalRedigeeri

Põhjamaade Kompetentsieskus Haiguste Geneetikas (Nordic Centre of Excellence in Disease Genetics, NCoEDG) koosneb teadlastest Soomest, Taanist ja Rootsist, kes näidiste alusel uurivad põletikuliste haiguste, Reaveni sündroomi, autoimmuunsuse vigade ja käärsoolevähi geneetilist tausta ja põhilisi tunnuseid.[6][9]

Põhjamaade kompetentsikeskus päikesepaneelide alalRedigeeri

Nordic Centre of Excellence in Photovoltaics (PV)

Põhieesmärk on ehitada päikesepaneele nii säästlikult, et need saaksid hakata võistlema teiste energiaallikatega.[10]

Programmi haldur on Energia Tehnikaülikooli professor Arve Holt.

Põhilisteks uurimisaladeks päikesepaneelide kompetentsikeskuses on

  • Päikese püüdmine
  • Päikesepaneelide ja päikesepatareide ühendus
  • Päikesepatareide kavandamine
  • Päikesepaneelide eluaeg ja suurus
  • Uued materjalid

Koostööpartnerid:

ViitedRedigeeri