Põhjamõõde

Põhjamõõde ehk Põhjadimensioon on Euroopa Liidu välis- ja piiriülese koostöö poliitika, mis hõlmab Põhjamaid, Läänemere maid, Arktika regiooni ning Loode-Venemaad.

Põhjamõõtme idee algataja oli Soome president Martti Ahtisaari 1994. aastal. Konkreetselt hakati Soome eestvedamisel Põhjamõõtme loomise suunas tegutsema 1997. aastal. Esialgse idee kohaselt pidi see olema Euroopa Liidu ühispoliitika osa. Põhjamõõtme partnerriikidest Eestist, Lätist, Leedust ja Poolast said 2004. aasta 1. maist Euroopa Liidu liikmesriigid. See andis hoo Põhjamõõtme edasisele arendamisele. Seepeale kaasati koostöösse ka üha enam Venemaa Loode föderaalringkond ja Kanada. Viimasel on koos USA-ga praegu vaatlejariigi staatus.

Piirkondlikest organisatsioonidest on Põhjamõõtmes Läänemeremaade Nõukogu, Arktika Nõukogu, Barentsi Regionaalne Nõukogu, Läänemere Linnade Liit, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Balti Ministrite Nõukogu.

Koostöös Euroopa Komisjoniga töötatakse välja uut Põhjamõõtme raamdokumenti, mis peaks valmima 2006. aasta lõpuks.

Koostöövaldkonnad Põhjamõõtme raamesRedigeeri

  1. majandus, äritegevus ja infrastruktuur;
  2. inimkapital, haridus, kultuur, teadusuuringud ja tervishoid;
  3. keskkond, tuumaohutus ja loodusressursid;
  4. piiriülene koostöö ja regionaalareng;
  5. justiits- ja siseasjad.

Põhjamõõtme partnerlusprogrammidRedigeeri

  1. Keskkonnapartnerlus. Põhjamõõtme keskkonnafond osales näiteks 2005. aastal avatud Peterburi veepuhastusjaama rajamisel.
  2. Rahvatervise ja sotsiaalse heaolu partnerlus. Peamine eesmärk tervisliku elustiili juurutamine ning nakkushaiguste (nt AIDS piiramine).