Põhikiri on ettevõtte, asutuse või organisatsiooni eesmärke, tegevust, juhtimist jms sätestav ametlik dokument[1].

Põhikiri on formaalse organisatsiooni jaoks üks tähtsamaid dokumente, kuna sellest peavad lähtuma nii teised dokumendid kui ka igapäevased juhtimisotsused. Ühingutelt, mis peavad olema riiklikult registreeritud (nt äriühingud ja mittetulundusühingud), nõutakse enamikus riikides koos ühena alusdokumentide seast registreerimiseks ka põhikirja (teised võivad olla nt asutamiskoosolekul osalenute nimekiri, ühingu omanike tehtud asutamisotsus jms). Põhikirja tähtsuse tõttu on sageli seadustes kirjas ka erinõuded, milleta põhikirja muuta ei saa. Tüüpiliselt saab põhikirja muuta vaid liikmete või omanike üldkogu mingi kindla häälteenamusega (nt 2/3) ja fikseeritud protseduuri alusel.

Ühingutel, millelt registreerimist ei nõuta (nt seltsingud), ei pea olema ka põhikirja. Näiteks seltsingu alusdokument on seltsinguleping.

Viited muuda