See artikkel räägib inimeste seltsingust; loomade seltsingu kohta vaata artiklit Seltsing (bioloogia).

Seltsing on registreerimata mittetulundusühendus, mis on asutatud kirjaliku seltsingulepinguga võlaõigusseaduse alusel ühise eesmärgi saavutamiseks.

Seltsing ei ole juriidiline isik. Erinevalt viimasest on seltsing sobiv väikeste ühenduste moodustamiseks.

Seltsingu asutamisel on vaja vähemalt kahte isikut (seltsinglased), kelle vahel sõlmitakse seltsinguleping.

Võlaõigusseaduse § 580 lõige 1 sätestab et "Seltsingulepinguga kohustuvad kaks või enam isikut (seltsinglased) tegutsema ühise eesmärgi saavutamiseks, aidates sellele kaasa lepinguga määratud viisil, eelkõige panuste tegemisega."

Seltsingud on ka valimisliidud.