Pälvimus (sanskriti keeles puṇya; paali keeles puñña; tiibeti keeles bsod nams; hiina keeles 功德 gongde; jaapani keeles kudoku) on budismis virgumist soodustav tegur, mida saadakse heategude, ohverdamise, annetamise, õige mõtlemise vm teel.

Pälvimuste kogumist peetakse mahajaanas väga oluliseks ja nende hulk ehk pälvimuste kuhi (sanskriti keeles puṇyaskandha) võib olla loendamatu. Samas ei pruugi oluline olla pälvimuste kogumine iseendale, vaid neid võib olendite heaks tehtud teadvustatud ja sihipärase toimimisega anda kõigile.

Mahajaanas annab mõistmine võrratult rohkem pälvimusi kui näiteks tavaline budadele ohverdamine või tavalised heateod.

Käesolevas artiklis on kasutatud "Ida mõtteloo leksikoni" materjale.