Osarõhk ehk partsiaalrõhk on rõhk, mida mingi gaasisegu (näiteks õhu) keemiline komponent (näiteks hapnik) avaldaks, kui see vaadeldav komponent esineks üksi samal temperatuuril ja samal ruumalal.

Mingi gaasisegu komponentide osarõhu summat väljendab gaasisegu kogurõhk (Daltoni seadus).