Optiline aktiivsus

Optiline aktiivsus on mõnede ainete (näiteks enantiomeeride) võime pöörata neid läbiva polariseeritud valguse polarisatsioonitasandit. Pöördenurk on võrdeline läbitava ainekihi paksusega ja lahuse puhul ka kontsentratsiooniga, kusjuures võrdetegur (nn eripöörang) on seda ainet iseloomustav suurus, mis sõltub ka lainepikkusest, temperatuurist ja lahustist.

Polariseeritud valguse polarisatsioonitasandi pööramine skemaatiliselt

Optilise aktiivsuse mõõtmist kasutatakse näiteks kiraalsete ühendite iseloomustamiseks ja suhkru lahuse kontsentratsiooni määramiseks. Et olla optiliselt aktiivne, peab proov koosnema kiraalsest ühendist ja ühte enantiomeeri peab olema rohkem kui teist. Ratseemilised segud on optiliselt inaktiivsed. Optilist aktiivsust mõõdetakse instrumendiga, mida nimetatakse polarimeetriks.

Vaata kaRedigeeri