Nurgaleht

kaunistuselement romaani ja varagooti arhitektuuris

Nurgaleht on puulehte meenutav ehisdetail samba baasi nurkadel, mis moodustab ülemineku neljakandiliselt sambaaluselt (plint, kreeka keeles πλίνθος) ümmargusele mõikale. Nurgaleht on tunnuslik romaani ja varagooti kunstile. Võib olla kujult ka pungataoline, õie või õisiku, või ka looma- või inimfiguuri kujuline.

Nurgaleht. Joonis entsüklopeediast "Meyers Konversationslexikon"

Eesti arhitektuuris on üks näide nurgalehest Viljandi ordulinnuse varemetest välja kaevatud raidkividetailid – paarissammaste pungkapiteelid ja neile vastavad nurgalehega peenelt töödeldud baasid[1][2]. Nurgalehemotiiv esineb ka Haapsalu toomkiriku poolsammaste baasidel[3][4].

Pildid muuda

Viited muuda

  1. ojs.utlib.ee/index.php/bjah/article/view/BJAH.2017.13.02/8826
  2. Kaur Alttoa. Viljandi ordulinnuse arhitektuur. – Viljandi ordulinnus ja lossimäed läbi aja. Viljandi muuseumi toimetised V. lk 87-109
  3. https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=4062
  4. https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=imagegallery&id=15392