Nordplus (inglise keeles Nordplus Framework Programme) on Põhjamaade Ministrite Nõukogu hariduskoostööprogramm, mille eesmärk on edendada ja toetada Põhja- ja Baltimaade hariduskoostööd kõigis elukestva õppe valdkondades. Käimasolev programmiperiood on aastateks 20082011.

Nordplus-programmis osalevad riigid on Eesti, Island, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome (sh Ahvenamaa) ja Taani (sh Fääri saared ja Gröönimaa).

Vastavalt haridusvaldkondadele jaguneb Nordplus-programm neljaks allprogrammiks:

  • Nordplus Juunior (Nordplus Junior) – üld- ja kutseharidus
  • Nordplusi kõrgharidusprogramm (Nordplus Higher Education) – kõrgharidus
  • Nordplusi täiskasvanuharidusprogramm (Nordplus Adult) – täiskasvanuharidus
  • Nordplusi horisontaalprogramm (Nordplus Horizontal) – valdkondadeülene allprogramm

Nordplusi programm aastateks 2008–2011 toetab õpirännet, koostööprojekte ja –võrgustikke ning on avatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele. Igal alaprogrammil on oma eesmärgid ja eelistused. Nordplus keskendub eelkõige kliimale ja keskkonnale.

Nordplus Juunior arendab ja tugevdab koolidevahelist koostööd. Nordplusi kõrgharidusprogramm toetab koostööd osalevate maade kõrgkoolide vahel. Nordplusi täiskasvanuharidusprogramm aitab kaasa koostöövõrgustike loomisele täiskasvanuhariduse valdkonnas. Nordplusi horisontaalprogramm aitab luua valdkondi hõlmavat sünergiat ja koostööd, samuti toetab uuenduslikke või laiema kandepinnaga koostööprojekte.

Taotluste esitamine ja aruandlus toimub online-süsteemis ARS Nordplusi kodulehel.

Allprogramme koordineerivad Põhjamaades tegutsevad Nordplus-programmi bürood. Balti riikide vastavad bürood hoolitsevad selle eest, et teave Nordplusi programmi kohta jõuaks Eesti, Läti ja Leedu sihtrühmadeni. Eestis jagab Nordplusiga seonduvat teavet Haridus- ja Noorteamet.

Välislingid

muuda