Neil Delaney

Neil Francis Delaney on USA filosoof.

Ta tegeleb armastuse filosoofiaga ning on kirjutanud topelttagajärje doktriinist.

LoomingRedigeeri

Romantiline armastus ja armastav sidumus: ühe tänapäevase ideaali artikuleerimineRedigeeri

Artiklis "Romantic Love and Loving Commitment: Articulating a Modern Ideal" sõnastab Delaney ühe tänapäevase romantilise armastuse ideaali: armastajad tahavad moodustada ühise subjekti, nad tahavad, et neid armastataks teatud laadi omaduste pärast, ning tahavad, et tekiks ja püsiks teatud laadi püsiv sidumus.

Jutt on sellest, mis laadi hoiakuid, dispositsioone ja tundeid tänapäeva lääne ühiskonnas peetakse romantilise armastuse eeltingimusteks.

Robert Nozick ütleb artiklis "Love's Bond" õigusega, et romantilist armastust iseloomustab soov moodustada uut entiteeti ("meie") (Nozick ütleb küll, et romantiline armastus ise ongi see soov) (vrd Platon, "Pidusöök" 189a–193d). Romantilise armastuse ideaali juurde käib sügava psühholoogilise ja füüsilise ühinemise soov. Soovitakse teisega samastuda, võtta teise huvid ja vajadused enda omadeks ning soovitakse, et teine teeks sedasama.

PublikatsiooneRedigeeri

  • Kant's Challenge: The Second Analogy as a Response to Hume. – Dialogue, 1990, 32.
  • Romantic Love and Loving Commitment: Articulating a Modern Ideal. – American Philosophical Quarterly, 1996, 33 (4), lk 339–356.
  • To Double Business Bound. – American Catholic Philosophical Quarterly, 2001, 75 (4), lk 561–583.
  • A Note on Intention and the Doctrine of Double Effect. – Philosophical Studies, 2007, 134 (2), lk 103-110.
  • Two Cheers for "Closeness": Terror, Targeting and Double Effect. – Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, 2008, 137(3), lk 335-367.
  • What Romance Could Not Be. – American Catholic Philosophical Quarterly, 2010, 84 (3), 589–598.
  • The doctrine of double effect: some remarks on intention and evaluation. – American Catholic Philosophical Quarterly, 2015, kd 89, nr 3, lk 397.