Moolimurd

(Ümber suunatud leheküljelt Moolosa)

Keemias näitab moolimurd (varem nimetatud ka moolosa) ühe komponendi suhtelist ainehulka lahuses. See on lahustunud aine moolide ja kõigi lahuses olevate moolide (lahustunud aine(d) + lahusti moolide) arvu suhe (dimensioonita suurus; mõõtühikud mol/mol).

Komponendi i suhteline moolide hulk lahuses - moolimurd on xi:

xi = ni/ntot

kus ni on ühe komponendi moolide hulk (ainehulk) ja ntot on kõikide komponentide summaarne moolide hulk.

Vaata ka

muuda