Mega- (tähis M) on SI-süsteemi ühikunimetuste detsimaaleesliide. Selle eesliitega moodustatud ühik on alusühikust 106 korda suurem. Näiteks võimsus 1 megavatt (MW) on 106 = 1 000 000 vatti ehk miljon vatti (ehk 1000 kilovatti).

Eesliite nimetus tuleneb kreeka keele sõnast megas (suur) ja võeti ametlikult kasutusele 1960. aastal koos SI-süsteemiga; oli kasutusel ka juba varem meetermõõdustiku ühikutes, näiteks CGS-süsteemis.

Informaatikas ja infotehnoloogias kasutatakse samuti eesliidet mega- (nagu ka eesliiteid kilo- jt), mis aga ei väljenda enamasti mitte detsimaalset kordsust 1000, vaid binaarset kordsust 210 = 1024. Näiteks andmehulk 1 megabait on 1024 kilobaiti ehk 220 = 1 048 576 baiti. Küll aga on andmekiiruse ehk bitikiiruse ühikus "megabitti sekundis" (tähis Mbit/s) mega- detsimaalses tähenduses: 1 Mbit/s = 1 000 000 bit/s.

Kümnendeesliited
jokto- zepto- ato- femto- piko- nano- mikro- milli- senti- detsi- deka- hekto- kilo- mega- giga- tera- peta- eksa- zeta- jota-
y z a f p n µ m c d da h k M G T P E Z Y
10−24 10−21 10−18 10−15 10−12 10−9 10−6 10−3 10−2 10−1 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024