Kilo- (tähis k) on SI-süsteemi ühikunimetuste detsimaaleesliide. Selle eesliitega moodustatud ühik on alusühikust 103 = 1000 korda suurem. Näiteks teepikkus 1 kilomeeter (km) on 1000 meetrit.

Eesliite nimetus tuleneb kreeka keele sõnast chilioi (tuhat) ja võeti ametlikult kasutusele 1795. a koos meetermõõdustikuga.

Informaatikas ja infotehnoloogias kasutatakse samuti eesliidet kilo- (nagu ka eesliiteid mega- jt), mis aga ei väljenda enamasti mitte detsimaalset kordsust 1000, vaid binaarset kordsust 210 = 1024. Näiteks andmehulk 1 kilobait (tähis kB) on 1024 baiti. Küll aga on andmekiiruse ehk bitikiiruse ühikus "kilobitti sekundis" (tähis kbit/s) kilo- detsimaalses tähenduses: 1 kbit/s = 1000 bit/s.