Mall:Navmall veergudega

Template-info.svg Malli dokumentatsioon


KoodRedigeeri

Alati tuleks kasutada parameetreid nimi, päis ja vähemalt kaht veergu (veerg1, veerg2).

{{Navmall veergudega
|nimi  = {{subst:PAGENAME}}
|päis = 
|veerulaius = (veergude laius, eelistatavalt proportsionaalse ühikuga, näiteks 'em'*)
|veerg1  = 
|veerg2  = 
}}
* Proportsionaalsete ühikute kasutamine tähendab, et mall peaks olema korrektselt näha sõltumata brauseri fondisuuruse seadest. Kui veerulaius jääb määramata, kasutatakse vaikimisi laiust 10 em.

ParameetridRedigeeri

nimi Malli nimi. Selle malli nimi on näiteks "Navmall veergudega".
olek Kirjuta väärtuseks "suletud", kui mall peaks olema alati vaikimisi peidetud olekus. Vaata Mall:Navmall#Olek
päisestiil Malli päiserea CSS-stiil, näiteks background:värvus
päis Malli päis, mida näitab päiserea keskel.
kehastiil Malli ümbritseva raami ja selle sisemuse CSS-stiil (ka ruum, kuhu veerud ei ulatu)
üleminestiil Parameetri ülemine CSS-stiil.
ülemine Tekst veergude ja päise vahel.
pilt Pilt kõigist veergudest paremal.
piltvasakul Pilt kõigist veergudest vasakul.
veerutabelistiil Veergude koguulatuse hõlmava malliosa CSS-stiil.
veerulaius Veergude laius eelistatavalt proportsionaalsetes ühikutes (nt 'em'); kehtib veergudele, mille laius pole määratud allpool eraldi parameetriga veerunlaius; vaikimisi 10 em.
täislaius Kui see parameeter on kasutuses (näiteks väärtus "1"), siis hõlmavad veerud kogu navmalli ulatuse (laius 100%).
vooderdus Tühja ruumi ulatus (padding) esimese veeru ees, eelistatavalt proportsionaalsetes ühikutes; vaikimisi 10 em.
veerustiil Kõikide veergude CSS-stiil.
paarituveerustiil Kõikide paaritute veergude CSS-stiil.
paarisveerustiil Kõikide paaris veergude CSS-stiil.
veerunlaius Veeru n laius (kirjutab üle parameetri veerulaius).
veerunstiil Veeru n CSS-stiil.
veergn Veeru n sisu.
aluminestiil Veergude all oleva rea CSS-stiil.
alumine Tekst või muud elemendid, mis asuvad veergude all.
veerupäisestiil Kõikide veergude päiste stiil.
veerunpäis Veeru n päises oleva lahtri sisu.
veergunpäisestiil Veeru n päise stiil.
veergunpäiseulatus Veeru n päise ulatus (colspan) paremal olevate veergudeni; vaikimisi "1".
veerujalusestiil Kõikide veergude jaluste stiil.
veerunjalus Veeru n jaluses oleva lahtri sisu.
veergunjalusestiil Veeru n jaluse stiil.
veergunjaluseulatus Veeru n jaluse ulatus (colspan) paremal olevate veergudeni; vaikimisi "1".

NäideRedigeeri

KoodRedigeeri

{{Navmall veergudega
|nimi    = Navmall veergudega
|päis   = D16 liikmesriigid
|veerulaius = 14em

|ülemine = ''Siin võiks olla {{{ülemine}}}.''

|veerg1 = {{PisiLipp|Austraalia}}<br/> {{PisiLipp|Itaalia}}<br/> {{PisiLipp|Kamerun}}<br/> {{PisiLipp|India}}
|veerg2 = {{PisiLipp|Eesti}}<br/> {{PisiLipp|Jaapan}}<br/> {{PisiLipp|Laos}}<br/> {{PisiLipp|Mosambiik}}
|veerg3 = {{PisiLipp|Ecuador}}<br/> {{PisiLipp|Austria}}<br/> {{PisiLipp|Brunei}}<br/> {{PisiLipp|Nauru}}
|veerg4 = {{PisiLipp|Hiina}}<br/> {{PisiLipp|Vietnam}}<br/> {{PisiLipp|Birma}}<br/> {{PisiLipp|Tai}}

|alumine = '''Võimalikud tulevased liikmesriigid''': [[Mosambiik]], [[Norra]]
}}

TulemusRedigeeri

kontrolli malli kasutust lingitud artiklites