Madsen (kuulipilduja)

Madseni kergekuulipilduja leiutas Taani sõjaväelane (siis kapten) Herman Madsen 1879. aastal. See oli üks esimesi kuulipildujaid. Tuleristsed sai see Vene-Jaapani sõjas 1904. aastal. Selles sõjas oli neid kasutusel umbes 1250 eksemplari. Pärast sõda müüdi palju kuulipildujaid Saksamaale ja veel 34 riigile. I maailmasõjas kasutasid neid relvi enamasti sakslased ja britid.

Madseni kuulipilduja.

Pärast I maailmasõda, kui algas Eesti Vabadussõda, andsid taanlased Eestile 723 Madseni kuulipildujat.

Kuulipilduja oli kasutusel Eesti sõjaväes kuni 1940. aastani. II maailmasõjas kasutas seda Norra sõjavägi.