Müteem on müüdi vähim iseseisev muutumatu tähenduslik koostiselement.

Mõiste võttis kasutusele Claude Lévi-Strauss.

Müteem on analoogiline foneemidele, morfeemidele ja semeemidele lingvistikas.

Vaata ka muuda