Mõrdama raba

Mõrdama raba
Mõrdama raba
Mõrdama raba

Mõrdama raba on raba Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas.

Raba territoorium jääb 2007. aastal loodud Mõrdama hoiuala piiridesse.[1]

Mõrdama raba pindala on umbes 900 hektarit (s.h rabalaamad, siirde- ja õõtsiksood, rabajärved ja laukad).[2]

Mõrdama raba paikneb jääjärvede uhutud moreenitasandikul. Raba turbalasundi paksus ulatub kuni 7,5 meetrini.[2]

Rabas asub rohkelt laukaid ja kaks laugasjärve – põhjapoolne Viluvere järv ja lõunapoolne Mõrdama järv. Veekogude kogupindala on 7,6 ha.[2]

19. sajandil kaevati läbi raba kraav, millega ühendati Sauga jõgi ja Hirve peakraav. Kraavi kasutati arvatavalt palkide parvetamiseks.[2]

Raba haudelinnustikku pole põhjalikult uuritud, üksikvaatluste tulemusena on teada kahe punaselg-õgija paari pesitsemine 2012. aastal.[2]

Kaitsealustest taimeliikidest kasvab Mõrdama rabas ainulehine soovalk (Malaxis monophyllos), Wulfi turbasammal (Sphagnum wulfianum), kuradi-sõrmkäpp (Dactylorhiza maculata), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), harilik ungrukold (Huperzia selago).[2]

ViitedRedigeeri