Hektar (lühend ha; pikalt hektoaar) on mittesüsteemne pindalaühik, kuid on ametlikult SI-süsteemi ühikutega koos kasutamiseks aktsepteeritud.

1 ha = 0,01 km² = 100 a = 10 000 (ruuduna 100×100 m)