Hekto- (tähis h) on SI-süsteemi ühikunimetuste detsimaaleesliide. Selle eesliitega moodustatud ühik on alusühikust 100 korda suurem.

Eesliide hekto- on kasutusel peamiselt järgmistes ühikunimetuses:

  • hektopaskal (tähis hPa) – õhurõhu mõõtühik SI-süsteemis; 1 hektopaskal on 100 paskalit
  • hektar (moodustatud sõnast hektoaar, tähis ha) – mittesüsteemne pindalaühik; 1 hektar on 100 aari ehk 100×100 m2 =10 000 m2
  • hektoliiter (tähis hl) – mittesüsteemne mahuühik (näiteks piima või veini mahu mõõtmiseks); 1 hektoliiter on 100 liitrit

Eesliite nimetus tuleneb kreeka keele sõnast hekaton (sada) ja võeti ametlikult kasutusele 1795. a koos meetermõõdustikuga.