Hekto- (tähis h) on SI-süsteemi ühikunimetuste detsimaaleesliide. Selle eesliitega moodustatud ühik on alusühikust 100 korda suurem.

Eesliide hekto- on kasutusel peamiselt järgmistes ühikunimetuses:

  • hektopaskal (tähis hPa) – õhurõhu mõõtühik SI-süsteemis; 1 hektopaskal on 100 paskalit
  • hektar (moodustatud sõnast hektoaar, tähis ha) – mittesüsteemne pindalaühik; 1 hektar on 100 aari ehk 100×100 m2 =10 000 m2
  • hektoliiter (tähis hl) – mittesüsteemne mahuühik (näiteks piima või veini mahu mõõtmiseks); 1 hektoliiter on 100 liitrit

Eesliite nimetus tuleneb kreeka keele sõnast hekaton (sada) ja võeti ametlikult kasutusele 1795. a koos meetermõõdustikuga.

Kümnendeesliited
jokto- zepto- ato- femto- piko- nano- mikro- milli- senti- detsi- deka- hekto- kilo- mega- giga- tera- peta- eksa- zeta- jota-
y z a f p n µ m c d da h k M G T P E Z Y
10−24 10−21 10−18 10−15 10−12 10−9 10−6 10−3 10−2 10−1 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024