Mõõtetrafo on mõõtemuundur, mis transformeerib vahelduvvoolu või vahelduvpinget mõõteriistadele ja kaitseaparaatidele sobivaks. Mõõtetrafod võimaldavad

  • viia mõõdetava voolu või pinge väärtused ühtsete nimi-sekundaarväärtuste piirkonda (voolutrafode nimi-sekundaarvool on enamasti 5 A ja pingetrafode nimi-sekundaarpinge 100 V);
  • paigutada mõõte- ja kaitseaparaadid mõõtekohast eemale;
  • eraldada mõõtevahendid primaarahelaist galvaaniliselt, s.t katkestada primaar- ja sekundaarahelate vahel elektriline juhtivus; see on eriti oluline ohutuse tagamiseks kõrgepingeliste primaarahelate korral.
Kombineeritud voolu- ja pingetrafo 110 kV võimsuslülitil

Mõõtetrafod arvutatakse ja konstrueeritakse sellisena, et nad võimalikult vähe mõjutaksid mõõdetavat ahelat. Nad võivad olla sisse ehitatud (näiteks mõnesse elektrijaotla seadmesse), kuid võivad ka olla mõõteriista osa (näiteks voolutangides).

Mõõtetrafode peamised liigid on voolutrafo ja pingetrafo.

 Pikemalt artiklis Voolutrafo
 Pikemalt artiklis Pingetrafo

Vaata ka

muuda