Mõõtemuundur on mõõtevahend, mis annab mõõteinfot sisaldavale füüsikalisele suurusele edasiseks töötlemiseks või edastamiseks kohase vormi, milleks üldjuhul on elektrisignaal. Laialt levinud mõõtemuundurid on mitmesugused tajurid, mis kuuluvad andurite koosseisu, ja samuti mõõtetrafod, mis paiknevad väljundseadistest ‒ mõõteriistadest ‒ enamasti eraldi.

Välislingid muuda