Looja on üldlevinud ja mitut tähendust ja tähendusvälja omav sõna.

Looja nimetuse all mõeldakse kõige sagedamini mingit jumalikku olendit, kosmilist väge või isikut, kes on loonud nähtava ja nähtamatu universumi. Sõna "looja" tähendus tuleneb sageli kontekstist ja on kasutuses paljudes valdkondades. Looja võib tähendada muuhulgas raamatu autorit, heliteose loojat ehk heliloojat, mõne erakordse seadme või leiutise loojat ehk leiutajat.

Looja religioosses kontekstis muuda

Looja kui jumal on erinevates religioonides üsna laialdaselt tõlgendatud. Monoteistlikes religioonides on jumalat kui ülimat olendit, keda kummardada ja teenida, ainult üks. Jumal loojana on loonud nähtava ja nähtamatu universumi. Suhe looja ja loodu on vahel on monoteistlikes religioonides sarnane – loodu allub loojale. Polüteistlikes religioonides on jumalaid palju ning igaühel neist on teatud valitsemise valdkond või piirkond. Looja küsimus ei ole fundamentaalne, sest eksistentsi teke ehk selle loomine ei ole põhjustatud ühe olendi suunatud tahtest, vaid on pigem kui orgaaniline sündmuste jada. Samas esineb teisi polüteistlikke religioone, kus looja on loodu tekke juures ime läbi või pooljuhuslikult või jääb looja ja loodu vahekord ebamääraseks. Samuti võib looja küsimus olla religioonis täiesti sekundaarne.

 • Kristlus- Looja Jumal kristluses on kõikjalviibiv, kõiketeadev ja immanentne (maailmaga seotud) jumalik olend. Kristluses on Kolmainsuse õpetus – Jumala kolm isikut ühes, kes on üksteise suhtes võrdsed, seega kolm moodustavad ühise terviku – Looja. Jumal on loonud universumi ja kõik sellega seonduva. Inimene on Jumala loodud olend ja seega alam Jumalast.
 • Islam – Looja jumal on ainus, kõikvõimas, kõiketeadev, alalhoidja ja õigust mõistev jumal. Tuntuim nimi Allah (islamis on Allah'i kohta tuvastatud 99 erinevat nimetust).
 • Judaism – Looja jumal on Jahve (tuntud ka kui YHWH, Elohim, El Shaddai), kes on absoluut kõige üle, ainus, kes on kõige loodu alus.
 • Baha'i – Baha'i looja jumal on kõikjalviibiv, kõiketeadev, ainus, ligipääsematu kõikvõimas jumal, kes on loonud universumi, kuid keda ennast pole loodud.
 • Budism – looja kontseptsioon budismis ei ole üheselt mõistetav. On mitmeid erinevaid jumaliku looja konstruktsioone – Maha Brahma (kõrgem reaalsus, kuid mitte looja), milles üldise hea kontseptsioon ei tegele looja küsimusega, vaid fookus on asetatud elutsüklitele.
 • Hinduism – Looja jumal on Brahma. Nelja näoga jumalik olevus, kes on andnud maailmale 4 veedat.
 • Põhja-Ameerika indiaanlased – Looja on Suur Vaim, müütiline vaimolend, kes on kõikjalviibiv, sekkub inimeste maailma.

Looja mittereligioosses kontekstis muuda

Looja mittereligioosses kontekstis on isik, kes on mingi loomingulise protsessi tulemusena loodud teose autor või teostaja ehk looja.

Tänapäeval nimetatakse loojaks põhiliselt ühiskonnale mingi väärtuse või rikkuse andjat. Esineb loomeinimeste ühinguid, liitusid, loomekeskuseid, mis võimestavad ja eesmärgistavad loomeinimeste ehk loojate tegevust. Loomepuhangu ehk inspiratsiooni võib vallandada lai spekter looja ümber olevatest nähtustest (näiteks ühiskonna protsessid, sotsiaalne keskkond, isiklikud kogemused, mõjutused kaasautorite loomingust).

Juriidilises tähenduses rakendub loojate suhtes autorikaitseseadus, mis kehtib muuhulgas kunsti, muusika ja kirjandusteostele ning arvutiprogrammidele.

Muusika muuda

 • helilooja
 • "Looja" (album)1988, Lemonheads
 • Kreator (thrash metal'i bänd)

Kirjandus muuda

 • Looja on mõne kirjandusliku teose tegelane (või tegelased), nt Terry Pratchett – The Discworld sari (1981).
 • Looja (raamat), autor Jeremy Leven, mille põhjal on Ivan Passer teinud 1985. aastal ka samanimelise filmi.

Kunst muuda

 • Maalikunstnik Monet on kunstiteoste looja.

Muu muuda

 • Looja on keegi, kes teeb midagi loomingulist või loovat. Looja on autor, kelle loomingut kaitseb autorikaitseseadus.
 • Organisatsiooni, ettevõtte vm. algataja ehk looja.
 • "Looja" (multimeedia tarkvara pakett), arendaja Nigel Pearce

Viited muuda