Logistikapataljon

Logistikapataljon (Logistics battalion) on Kaitseväe keskalluvusega Toetuse väejuhatuse alluvuses olev pataljonisuurune logistilise tagalateenistuse väeosa.

Logistikapataljoni embleem – sõjaeelse auto-tankirügemendi embleem

Pataljon asub Lääne-Harju vallas Ämari lennubaasis.

Pataljoniülem on kolonelleitnant Tambet Mäe.

ÜlesandedRedigeeri

Pataljoni põhiülesanded:

 • kaitseväe logistilise erialaväljaõppe tagamine
 • logistiliste ülesannetega sõjaaja, sõjalise operatsiooni ja reservüksuste ettevalmistamine
 • kaitseväe väeüksustele lahingteenindustoetuse osutamine
 • kaitseväe logistikaalaste juhtimissüsteemide töö korraldamine
 • rahvusvahelisteks sõjalisteks operatsioonideks logistiliste toetusüksuste ja -elementide ettevalmistamine, väljasaatmine ning jätkusuutlikkuse tagamine
 • kaitseväe tsentraalvedude teostamine
 • kaitseväe logistikakeskuse valmisoleku tagamine transpordivahendite ja tööks vajalike tingimustega

AllüksusedRedigeeri

Logistikapataljoni struktuuri kuuluvad:

 • Staap
 • Staabikompanii
 • Logistikakompanii
 • Tagalakompanii

AjaluguRedigeeri

25. juunil 1992 loodi soomusautode kolonni õiglusjärglasena Kaitsejõudude Peastaabi Autokompanii.

1992. aastal asus Autokompanii Tallinnas Lauliku 4a (endistes Nõukogude mobilisatsioonikütuseladudes). 1992. aasta suvel toimus tulevahetus Marja tn 4 asuvas baasis, kuid ei õnnestunud seda üle võtta. Edukamalt läks 1993, kui asuti Marja tn 4. Kuu aega elati venelastega koos staabimajas. Suurel kasarmul ei olnud siis veel aknaid ega kütet. Maja remonditi, 6 kuud oldi õue peal telgis.

1994 oli Autokompanii isikkoosseis 57 meest, ülem oli nooremleitnant Arni Ilves.

1997. aastal formeeriti Kaitsejõudude Peastaabi Autokompanii ümber Tagalapataljoniks.

1999. aastal juurutati pataljonis esimesena Eestis ajateenijate esindusmehe süsteem, mis on uut tüüpi koostööorgan ajateenijate ja ülemate vahel.

2002. aastal moodustati Kaitseväe Logistikakeskus ja pataljon allutati Logistikakeskusele. 2005. aastal nimetati väeosa Kaitseväe Logistikakeskuse Lahingteenindustoetuse Väljaõppekeskuseks (KV LogK LttVÕK). Struktuuriliselt koosnes "pataljon" aga omakorda brigaadi lahinguteenidustoetuse pataljonist ja transpordipataljonist. Samal ajal oli probleeme kitsa infrastruktuuriga ja ajateenijate elamis- ning väljaõppetingimused jätsid soovida.

2009. aastal jagati Kaitseväe Logistikakeskuse lahinguteenindustoetuse väljaõppekeskuse brigaadi lahinguteenindustoetuse pataljon (KV LogK LttVÕK BrLttP) kaheks ja Kaitseväe Logistikakeskuse alluvusse jäänud Kaitseväe Logistikakeskuse lahinguteenindustoetuse väljaõppekeskuse (KV LogK LttVÕK) nimetati Logistikapataljoniks. Teine pool nimetati Tagalapataljoniks, mis viidi 1. Jalaväebrigaadi koosseisu asukohaga Paldiskis.

Alates 20. märtsist 2015 paikneb logistikapataljon alaliselt Ämaris äsja valminud kasarmuhoonetes, kuhu on loodud tänapäevased väljaõppe- ja töötingimused nii ajateenijatele kui pataljoni staabile.[1]

ÜlemadRedigeeri

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri