Lodju tänav

Lodju tänav on tänav Kärdla lõunaosas.

Tänav on nime saanud lodumetsa järgi, ehkki seda tänava ääres kuigi palju ei ole.

Tänav on 700 meetrit pikk. Ta algab Väike-Liiva tänavalt ja kulgeb lõuna suunas, ületab Kanarbiku tänava, muutub halvasti läbitavaks ja lõpeb Alato tänava pikendusel. Põhilises osas asfalteeriti tänav 1990. aasta paiku, lõpuosa on katteta tee.

Kõik tänava ääres olevad majad on ühepereelamud. Majad on väga erineva vanusega.

Tänava alguses, Lodju ja Väike-Liiva tänava ristmiku lähedal on jäätmete kogumiseks mõeldud konteinerid, kuhu saab panna plasti, vanapaberit ja muid jäätmeid.

Esimese 500 meetri vältel, kuni Kanarbiku tänavani, kulgeb Lodju tänavast kord kaugemal, kord lähemal Liivaoja, mis voolab lõunast põhja. Tänava alguses, tänavast idas võib Liivaoja kevadise suurvee ajal suure maa-ala üle ujutada ja sellepärast on tänava alguses jäänud täis ehitamata metsaga kaetud maa-ala, kuhu muidu üks-kaks maja mahuks. Majade 11 ja 13 vahel tuleb oja korraks tänavale nii lähedale, et on tänavalt näha. Majast 15 lõunas ületab tänav Liivaoja ja kulgeb selle idakaldal kuni Kanarbiku tänavani: sel ristmikul teeb oja täisnurga ja tänava ülejäänud osa oja lähedal ei kulge.

Majade 12 ja 16 ning 11 ja 13 vahelt ületab tänava kõrgepingeliin. Selle all keerab tänavalt läände kruusatee, mis on käsitletav Metsa tänava pikendusena. Maja 15 vastast keerab läände Künka tänav, mis on umbtänav.

Kergesti võib tunduda, et Lodju tänav on täiesti sirge, vähimagi käänakuta. Päris nii see siiski pole. Lodju ja Kanarbiku tänava ristmikul teeb tänav kerge käänaku paremale ja sellepärast ei ole tänava algusest lõppu näha.

Lodju tänava kõige suurema paaritu numbriga maja on 19 ja suurima paarisnumbriga maja on 32. Need asuvad enam-vähem vastamisi. Seal lõpeb tänava asfalteeritud osa ja mõni kaart näitab Lodju tänava lõppu umbtänavana. Osalt on see isegi põhjendatud. Umbes saja meetri ulatuses kulgeb sealt edasi katteta tee, mis on sügavate roobastega, väga halvasti läbitav jalgrattal ja hariliku sõiduautoga sõites, kuid hästi läbitav maasturiga sõites ja jalgratast käekõrval lükates. Seejärel teeb tänav laugja, umbes 120° pöörde itta ning jätkub Alato tänavana, mis umbes 50 meetri kaugusel saab kruusakattega tänavaks.

Kanarbiku tänava ristmikRedigeeri

Enamik sõidukeid, mis Kanarbiku ja Lodju tänava ristmikule idast lähenevad, keerab paremale, põhja poole, sest nii otse kui ka vasakule viiv tee lõpeb tupikus. Pöördel on vaja olla ettevaatlik, sest kes kurvi välja ei võta, sõidab otse Liivaojja, mille kallas on selles kohas harilikust kõrgem ja erandlikult kivine. Liivaoja ei ole Lodju tänavast eraldatud piirde ega mururibaga ega muud moodi.

Olukorra teeb raskemaks asjaolu, et ristmikust ida poole jääb sirge ja hästi sõidetav asfalttee, mis ahvatleb kiirust lisama. Vahetult enne ristmikku on väike küngas, mis varjab vaate: ristmikku pole peaaegu näha ja Liivaoja ei paista üldse. Pööre tuleb teha laskumise pealt ja võtta tuleb mitte täisnurk, vaid natuke rohkem. Lisaks kõigele on Lodju tänav sellel kohal kitsas, nii et pööre tuleb teha täpselt. Ristmik on tähistatud liiklusmärkidega "Anna teed", mis jätab mulje, et suurim oht ristmikul on mööda peateed, Lodju tänavat tulevad sõidukid.

Õnnetusi juhtub ristmikul siiski harvem kui võiks arvata. Ristmiku liiklustihedus on väga väike ning enamik liiklejatest on ümberkaudsed elanikud, kes teavad ristmiku ohtlikkust ja on sellega harjunud.

AllikadRedigeeri

  • Kärdla orienteerumiskaart mõõtkavas 1:10 000. EOL 9415.