Litoraal ehk litoraalivöönd on ookeanide, merede, järvede jt veekogude bentaali ökoloogiline sügavusvöönd, mis üldiselt hõlmab ranniku- (kalda-)piirkonna, kus kasvab fütobentos ehk põhjataimestik.

Maailmamere litoraal

muuda

Maailmameres eristatakse tavaliselt kolme litoraali sügavusvööndit:

Mõnedes meredes (nt Läänemeri), kus loodete mõju on nõrk, eulitoraal puudub. Selliste veekogude veetaseme kõikumise vööndit nimetatakse pseudolitoraaliks.

Seisuveekogude litoraal

muuda

Järvede puhul loetakse litoraali sügavusvööndite hulka eulitoraali ja sublitoraali.

Kitsamas tähenduses mõistetakse järve litoraali all suurtaimestikuga kaetud järve põhja ja kuni 1 m sügavamat ala, kus suurtaimi ei esine[viide?].

Jõgede kaldapiirkonda nimetatakse ripaaliks.

Vaata ka

muuda