Lineaarne sõltuvus

Olgu a1 ,a2 ,...,an mingid vektorruumi V elemendid. Vektorsüsteemi {a1,a2,...,an} nimetatakse lineaarselt sõltuvaks, kui vektorvõrrandil ε1*a1 + ε2*a2 + ... + εn*an = 0 on rohkem, kui üks lahend.

Vaata kaRedigeeri