Lineaarne sõltumatus

Olgu a1 ,a2 ,...,an mingid vektorruumi V elemendid. Vektorsüsteemi {a1,a2,...,an} nimetatakse lineaarselt sõltumatuks, kui vektorvõrrandil ε1*a1 + ε2*a2 + ... + εn*an = 0 on parajasti üks lahend: ε1 = ε2 = ... = εn = 0.

Vaata kaRedigeeri