Laine Merikalju

eesti geograaf

Laine Merikalju (sündinud 3. detsembril 1928 Tallinnas) on eesti geograaf ja õpetaja.[1]

EluluguRedigeeri

Laine Merikalju on riigiametniku tütar.[1]

1948. aastal lõpetas ta Tallinna 8. Keskkooli, 1950 Tallinna Õpetajate Instituudi loodus-maateaduse osakonna, 1956 Tartu Ülikooli geograafiaosakonna (kaugõppes). Merikalju oli 1950–52 Tallinna Õpetajate Instituudi ja 1951–62 Tallinna Eelkoolikasvatuse Pedagoogilise Kooli (hilisem Tallinna Pedagoogiline Seminar) geograafia, loodusteaduse ja keemia õpetaja (1957–62 kohakaasluse alusel), 1957–2002 Eesti Geograafia Seltsi teadussekretär.[1]

TeadustööRedigeeri

Laine Merikalju on avaldanud Eesti ja rahvusvahelise geograafiateaduse ülevaateid, kroonikat ja personaaliat, osalenud EGS terminoloogiakomisjoni töös erialaterminoloogia ja kohanimede korrastamisel. Ta oli Eesti Nõukogude Entsüklopeedia geograafia märksõnastiku üks koostajaid ja kaasautor.[1]

Ta on olnud Eesti Geograafia Seltsi teadustöö koordinaator, konverentside jt (ka rahvusvaheliste) teadusürituste korraldaja, koolinoorte vabariiklike geograafiapäevade korraldamise algataja ning EGS-i algatatud õpilaste geograafiaolümpiaadide korraldajaid. Merikalju on esinenud geograafiaalaste ettekannete ja loengutega ning ülevaadetega EGS-i tegevusest, olnud 33 EGS-i aastaraamatu, teadustööde seeriate "Eesti Geograafia Seltsi Publikatsioonid", "Estonia" jm väljaannete toimetaja. ENSV TA Kodu-uurimise Komisjoni asutamise algatajaid (1957), korraldanud komisjoni ja EGS koostööd. Ta on avaldanud üle 40 teadustrükise.[1]

Merikalju on EGS-i liige (1957, aastast 1993 auliige), Loodusuurijate Seltsi (1956) ja Eesti Kodu-uurimise Seltsi liige (1990).[1]

TeoseidRedigeeri

 • Eesti Geograafia Selts 1955–1975. // Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat]] 1975/76. Tallinn, 1977.
 • Estonian Geographical Society (kaasautor E. Varep). // Estonia: Nature. Man. Economy. Tallinn, 1984.
 • Eesti Geograafia Selts 1976–1985. // EGS-i aastaraamat 20 (1989).
 • Русское географическое общество и Эстония: научные аспекты (kaasautorid O. Kurs, J.-M. Punning). // География на пороге третьего тысячелетия. Peterburi, 1995.
 • Nelikümmend aastat Eesti Geograafia Seltsi. // EGS-i aastaraamat 31 (1998).
 • Endel Varep ja Eesti Geograafia Selts. // Professor Endel Varep. Artikleid ja mälestusi. Tartu, 1999.
 • Eesti Geograafia Selts (kaasautorid J.-M. Punning, S. Alumäe). Teadusseltsid ühiskonnas. Tallinn, 2000.
 • Viktor Masing 11. IV 1925 – 18. III 2001. // EGS-i aastaraamat 33 (2001).
 • Ants Raiki hea sõnaga meenutades. // Ants Raik. Tartu, 2001.
 • Jaan-Mati Punning ja Eesti Geograafia Selts. // EGS-i aastaraamat 36 (2007).

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide, lk 13-14.

KirjandusRedigeeri

 • Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide
 • Punning, J-.M. Eesti Geograafia Seltsi looja ja hoidja Laine Merikalju 75. // EGS aastaraamat 34 (2005), 181
 • Maaring, E. Laine Merikalju käsikäes kodu-uurijatega. // Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamat 2008. Tallinn, 2009
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.