Lõuna-Uurali sõjaväeringkond

Lõuna-Uurali sõjaväeringkond (vene keeles Южно-Уральский военный округ, ЮжУрВО) oli aastatel 1941–1958 Nõukogude Liidu relvajõudude koosseisu kuulunud piirkondlik operatiiv-strateegiline väekoondis.

Sõjaväeringkond moodustati 1. detsembril 1941. Staap formeeriti Orjoli sõjaväeringkonna väejuhatuse baasil. Territooriumiks oli Tškalovi oblast, Baškiiri ANSV ning Kasahhi NSV koosseisu kuulunud Aktjubinski, Gurjevi ja Lääne-Kasahstani oblast. Sõjaväeringkond likvideeriti 15. jaanuaril 1958 ning selle territoorium liideti Volga ja Turkestani sõjaväeringkonnaga.

Sõjaväeringkonna staap asus Tškalovis.

Lõuna-Uurali sõjaväeringkonna vägede juhatajad Redigeeri